חזרה לאתר שוק ההון
ברוכים הבאים למערכת פניות הציבור באינטרנט
מערכת התקשוב של היחידה לפניות הציבור מאפשרת לך לקבל מידע על מצב הטיפול בתלונה שהוגשה על ידך
מספר תיק:
סיסמא:
אופן הטיפול בתיק הפניה כפוף למצב העומס ביחידה לפניות הציבור, כמו כן בירור פניה הינו הליך מעין שיפוטי המחייב את בדיקת ההיבטים המשפטיים של הפניה.
כתובתנו:
משרד האוצר, שוק ההון, ביטוח וחסכון
היחידה לפניות הציבור
רח' קפלן 1
ירושלים 91950
טלפון לפניות: 3002* או 12223002
בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00
מספר פקס: 02-5695352